Breedplaatvloeren in bestaande gebouwen

Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport gedeeltelijk ingestort. Naar aanleiding van dit voorval is er onderzoek uitgevoerd naar de toedracht en vervolgens is een rapportage opgesteld, waarin aanbevelingen worden gedaan voor bestaande gebouwen. Deze informatie is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld en is terug te vinden in het rapport “Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw” d.d. 20 mei 2019 van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V..

Op basis hiervan zijn gebouweigenaren door het ministerie gevraagd om gebouwen met breedplaatvloeren (met name de gebouwen welke na 1999 zijn opgeleverd) te beoordelen. Hiervoor moeten de gebouweigenaren de vloeren van het gebouw volgens een stappenplan (laten) controleren en indien nodig maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Als volgens het stappenplan “Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren” de stappen 1 en 2 zijn doorlopen en (door een constructeur) bij stap 3 is vastgesteld dat er sprake is van een positief moment (veroorzaakt door de primaire krachtsafdracht) ter plaatse van een naad tussen twee breedplaat elementen, moet het stappenplan verder doorlopen worden. Hiervoor is bepaalde informatie van de vloerconstructie benodigd.

Orion Beton BV is producent en leverancier van breedplaatvloeren. De wapening die is toegepast om deze (primaire) momenten ter plaatse van de naden op te kunnen nemen, vindt u terug op onze tekeningen “Wapening op de plaat”. Onze archieven reiken echter niet verder dan 10 jaar terug. Wanneer u zelf niet in het bezit bent van tekeningen en berekeningen, raden wij u aan om hiervoor de gemeente, de hoofdconstructeur en/of de aannemer van uw gebouw te benaderen.

De vloeren van Orion Beton BV hebben in basis de volgende opbouw:

 

              Dwarsdoorsnede/dwarsaanzicht breedplaatvloer – detail t.p.v. plaatnaad

 

Vanaf de onderzijde van de breedplaat bekeken is de opbouw:

  • De dekking op de verdeelwapening/voorspanstreng (staat vermeld in het tekeningrenvooi);
  • Bij voorgespannen zit er tussen de dekking en verdeelwapening het voorspanstrengen patroon met diameter 9.3
  • De toegepaste verdeelwapening (maximale diameter zie tekening  Wapening in de plaat of Platenboekje);
  • De hoofdwapening (maximale diameter zie tekening  Wapening in de plaat of Platenboekje)
  • De tralieligger (afmetingen zie tekening  Wapening in de plaat of Platenboekje)

De eigenschappen, zoals de toegepaste betonkwaliteit (breedplaat en opstort) en de staaflengte van de koppelwapening vindt u terug op de tekeningen “Wapening op de plaat”. De overige minimale waarde voor de toetsing benodigde eigenschappen staan in onderstaande tabel.

 

Daar waar geen specifieke informatie (meer) beschikbaar is staan algemene of ondergrens waarden aangegeven.

Product

Beton

Afwerking

Tralieligger

Randafstand

Diam.Verdeelw.

Trad. Breedpl.

Traditioneel grind

Opgeruwd

Min 7/4.5/5

400

Max. Ø12

Vsp. Breedpl.

ZVB

Opgeruwd

Nvt

Nvt

Max. Ø12

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Patrick Verheij. Hij is te bereiken via telefoonnummer: 053-4321133 of via email pverheij@orionbeton.com.