Ponsdeuvels

Wat is pons?

De volledige belasting van de vloer wordt geconcentreerd op de plaatsen waar de vloer op steunt. Dat kunnen behalve muren ook kolommen zijn. Dat levert bij de ondersteuningspunten hoge krachtconcentraties (puntlast), die grote spanningen de vloer veroorzaken. Als deze schuifspanningen te hoog worden, kan het materiaal bezwijken. Rond de kolomkop breekt de vloer door en zakt vervolgens als een soort ring om de kolom.

Preventiemaatregelen

Bij sterkteberekeningen moet niet alleen rekening worden gehouden met pons. Om pons te voorkomen, wordt in de vloer rond de kolomkop veel extra wapening aangebracht. Een voorbeeld is ons lopende project P0845 Brede School Houtmarkt te Amsterdam. Daar is door de hoofdconstructeur een ontwerp gemaakt wat resulteert in een grote hoeveelheid bekistingswerk en wapeningswerk op de bouw plaats. In het onderstaande tekening is de te zien welke gebieden er in het werk bekist zouden moeten worden en welke voorzien moeten worden van een enorme hoeveelheid wapening.

Nu zijn  er op de markt diverse leveranciers die voor de grote hoeveelheid wapening een alternatief hebben ontwikkeld. Dit zijn de zgn. ponsdeuvels. Deze worden dan in het werk op de kist gezet om de opgebogen wapening te vervangen. Hetgeen al een besparing is op de hoeveelheid wapeningsuren. 

Echter blijft de hoeveelheid kistwerk enorm, maar ook daarvoor is er een alternatief bedacht. Ook Orion Beton kan natuurlijk de deuvels meenemen in de productie. Dit heeft er in geresulteerd dat wij in samenwerking met Schöck de eerste breedplaat met ponsdeuvels hebben gemaakt.

Hiermee hebben we voor de aannemer zowel uren voor bekisten als uren voor het vlechten bespaard. Wederom een mooie innovatie door Orion Beton BV Enschede.