Procedure

De logistiek binnen Orion Beton BV is er op gericht om zo veel mogelijk te voldoen aan de wensen van de aannemer. Flexibiliteit staat in elk stadium van het proces dan ook erg hoog in het vaandel.

Het logistieke proces is onder te verdelen in drie delen, te weten het levertraject, het tekentraject en het productietraject. Het complete proces duurt standaard 8-10 weken. Voor het tekenproces werkt Orion Beton BV naast het eigen tekenbureau met meerdere ingenieursbureaus.

Tijdens het tekenproces zal in drie fases toegewerkt worden naar een definitieve tekening van de platen. In de eerste fase zal door het tekenbureau het legplan worden uitgewerkt en ter controle worden aangeboden aan de aannemer. De installateurs geven vervolgens de voorzieningen op en de hoofdconstructeur geeft de belastingen op. In de tweede fase zal door het tekenbureau een wapenings- en sparingstekening worden gemaakt en zal de vloer berekend worden. Deze zal opnieuw aan alle partijen ter goedkeuring worden aangeboden. Na het akkoord te hebben gekregen zullen de definitieve tekeningen worden gemaakt en wordt er voor Orion Beton BV een productiebestand gemaakt. 

Bij Orion Beton BV zal het productiebestand worden ingelezen in de computer en wordt de vrachtindeling gemaakt. Aan de hand van de vrachtindeling wordt de productie opgestart. De totale productietijd is over het algemeen 10-15 werkdagen.

Het laatste gedeelte in het proces is de aflevering op de bouwplaats. De vrachten zullen op het door de uitvoerder gevraagde tijdstip op de bouwplaats worden afgeleverd en de vrachten worden over het algemeen direct vanaf de trailer gelost en op de juiste plek neergelegd. Opslag van de platen op de bouwplaats is dus niet aan de orde.

De standaard werkwijze van Orion Beton BV is hier te downloaden.