Eugeria

In Almelo wordt een groot terrein her ontwikkeld om te voldoen aan de woon- en zorgeisen van deze tijd. Op het terrein staan momenteel verschillende verpleegzorggebouwen, die gefaseerd zullen worden gesloopt. Carinth Reggelandgroep en Twinta hebben een nieuwe zorgvisie voor ogen. De nieuwe zorgvisie gaat uit van 'zo gewoon mogelijk wonen'. Het nieuwe zorgconcept kenmerkt zich door een grotere autonomie dan voorheen. De opzet is voorzien in 156 intramurale plaatsen (verdeeld over vier gebouwen) voor psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en somatiek. Deze gebouwen staan solitair in de groene ruimte. Aan één kant bevindt zich een centraal gebouw met revalidatie- en centrale voorzieningen. De visie is door ontwikkeld in het landschapsplan, hier staan de sociale contacten en beweging centraal. Nu het wonen individualiseert is daar nog meer behoefte aan.

Meer afbeeldingen kunt u vinden op de website van de architect.