Duurzaamheid

Duurzaamheid in onze Bedrijfsvoering

De bewustwording dat duurzaamheid tegenwoordig niet meer weg te denken is uit de bedrijfsvoering is bij Orion Beton al lang geleden ontstaan. Al jaren gaan we zeer bewust om het gebruik van energie en trachten we afval te reduceren.

Bij het samenstellen van de betonmengsels wordt gekozen voor de meest duurzame oplossing, uiteraard in nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf Betoncentrale Twenthe BV.

Al jaren wordt de CO2 uitstoot in kaart gebracht en we zijn er trots op dat we vanaf 2010 een beperking van ca. 50% hebben kunnen realiseren. Maar dat is niet genoeg, we blijven continu verbeteren en uiteraard is ons milieuzorgsysteem gecertificeerd volgens ISO 14001. Deze certificaten zijn allemaal in te zien en/of te downloaden onder het kopje Downloads op onze website.

CO2

Wat houden deze certificaten nu in?

ISO 14001: is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA).

ISO9001:  is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO9001 certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering.