Onze werkwijze

6S4A8916

Als aannemer moet je blind kunnen bouwen (en vertrouwen) op de producten van Orion Beton. Niet alleen hebben wij meer dan 65 jaar ervaring als leverancier in de bouw, als innovatieve partner zorgen we ook dat we continu op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Van tekening tot levering kunnen onze klanten op ons rekenen.

Wij doen wat we zeggen, én leveren vloeren van en voor het hoogste niveau.

Het voortbrengingsproces van eerste tekening tot levering duurt in de regel een week of 10. Dit is inclusief de ontwerp controle door de installateur en constructeur.

Globaal laat de doorlooptijd zich opdelen in 3 fases. De ontwerpfase, de productiefase en de uitlevering.

Al onze producten zijn uniek qua opbouw en afmeting. Voor ieder project wordt een unieke set tekeningen en berekeningen gemaakt. Orion Beton heeft zelf constructeurs en tekenaars in dienst maar maakt ook gebruik van de diensten van (gespecialiseerde) ingenieursbureaus.

Tijdens het ontwerpproces werken we in een aantal stappen toe naar een definitief ontwerp van de vloer. Zie hiernaast de genoemde stappen, die doorlopen worden.

Door deze werkwijze kan gegarandeerd worden dat de vloeren die geproduceerd worden exact overeenstemmen met hetgeen ontworpen is.

Als eenmaal de pxml-bestanden gereed zijn dan kan de productie van de vloeren worden ingepland. Onze vloeren worden vrijwel in alle gevallen ‘vanaf de auto’ gelegd. De productie- en stapel volgorde zijn daarom belangrijk. Ook worden projecten vaak per verdieping uitgeleverd.

Het inplannen van de productie van de vloeren is dan ook maatwerk dat in nauw overleg met de bouwplaats wordt gedaan.

In de regel kunnen onze vloeren binnen 3 werkweken na ontvangst van de goedkeurde tekeningen uitgeleverd worden.

Stappenplan

  • Orion Beton maakt op basis van de beschikbare informatie een voorlopig legplan van de breedplaatvloer en stuurt dit naar de klant.
  • De klant controleert dit voorlopig legplan en stuurt deze door naar zijn hoofdconstructeur en installateur.
  • De hoofdconstructeur geeft op dit voorlopig legplan aan waar en met welke belastingen en uitgangspunten gerekend moet worden.
  • De installateur geeft op dit voorlopig legplan aan met welke inbouwdelen rekening moet worden gehouden.
  • Orion Beton vertaalt de feedback van alle partijen naar een definitief technisch ontwerp (berekening en tekeningen).
  • Dit technische ontwerp gaat retour naar de klant en zijn ketenpartners voor goedkeuring.
  • Is deze goedkeuring eenmaal verleend dan wordt op basis van de goedgekeurde tekeningen het zogenaamde pxml-bestand gecreëerd waarmee tijdens de productiefase het gehele productieproces wordt aangestuurd.
6S4A9059
6S4A8719